Skip to main content

Nu miljöprövas depån i Högdalen

För att kunna bygga tunnelbanan behövs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Nu tar domstolen ställning till utbyggnaden av depån i Högdalen.

Publicerad 2020-09-29

På tisdagen den 29 september började huvudförhandlingen i det som blir den sista miljödomen för de projekt som ingår i Stockholmsförhandlingen från 2013.

Utbyggnaden av depån och en spårtunnel från Hökarängen ska granskas, med fokus på grundvatten, miljö och störningar under byggtiden och när utbyggnaden är klar.

Det finns också en del förorenad mark vid Högdalstoppen, som tunneln delvis ska byggas under. Domstolen ska bland annat ta ställning till om det behöver bestämmas villkor för rening av vatten ifall det skulle komma in förorenat vatten i tunnlarna. 

Villkor för störningar

Domstolen kommer i sitt utslag att sätta villkor för hur mycket arbetena med nya tunnelbanan får störa. I ansökan finns förslag på villkor som i första hand baserar sig på Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller. Men det går inte att bygga tunnelbana utan att överskrida dem, och därför ska det preciseras hur mycket och när störningar är godtagbara.

Kalle Persson är ansvarig för alla den nya tunnelbanans miljödomsansökningar efter att tidigare ha arbetat med miljödomarna för både Citybanan och Slussen.

– Vi vill ha möjlighet att störa mer ovan jord på vardagar klockan 7 till 19 och under jord – alltså med borrningar och sprängningar – på vardagar klockan 7 till 22, säger han.

– Men även om vi får rätt att utföra störande arbeten de här tiderna, så har vi fortfarande ett ansvar för att vardagslivet ska fungera. Det kan innebära allt från att vi bekostar nya rutor som stänger ute ljud bättre till att i en del fall erbjuda ett annat boende en tid.

Besked kommer i vinter

Mark- och miljödomstolens utslag kommer senare i höst eller vinter. Utöver en miljödom behövs det också en järnvägsplan innan depån kan börja byggas.

De som kommer att beröras av utbyggnaden har möjlighet att delta under domstolsförhandlingen. På grund av COVID-19-situationen hålls förhandlingarna i stora lokaler vid Globen.

2020-09-30