Skip to main content

Nu är 2,5 kilometer nya tunnlar klara

I slutet av 2020 har 2,5 kilometer nya tunnlar sprängts ut. Takten kommer att öka under 2021.
2020 är ett år då utbyggnaden av nya tunnelbanan tagit fart. 2,5 kilometer tunnlar är nu färdiga.

Publicerad 2020-12-16

De första byggarbetena utfördes redan 2019 i Barkarby, där drygt 400 meter tunnlar sprängdes ut.

Under 2020 har arbetet kommit igång också på Södermalm, i Nacka, runt Gullmarsplan och i Solna och ytterligare 2 kilometer tunnlar har sprängts.

Fortfarande går det fortast fram i Barkarby (mer än 1 200 meter under året) och där har man börjat med spårtunnlar och stationsutrymmen. Den längsta tunneln sträcker sig nu 500 meter mot Barkarbystaden och passerar just under E18. Delar av plattformsrummet på station Barkarby är utsprängt i hela sin längd.

I Nacka, Hammarby sjöstad och på Södermalm har nästan 700 meter arbetstunnlar hunnit sprängas och på linjen till Arenastaden har man snart klarat av 100 meter. Projekten befinner sig i olika faser.  

Här är en kort film som förklarar hur mycket vi bygger:

Produktionen skalas upp 2021

Totalt har nu nya tunnelbanan 2 500 meter tunnel klar, men produktionen kommer att öka under 2021.

- Om 2020 var starten för bygget av arbetstunnlar så blir 2021 starten för stationer och spårtunnlar under Södermalm, Nacka och Söderort. Under 2021 kommer vi att skala upp vår produktion rejält, säger Martin Hellgren, avdelningschef för utbyggnaden av Blå linje söderut från Kungsträdgården.
Under 2021 kommer också planeringen av banor, el, stationsutrymmen och teknik i tunnlarna att bli intensivare.

- Också i utbyggnaderna mot Barkarby och Arenastaden kommer vi att påbörja flera stora entreprenader 2021 och öka produktionen kraftigt. Vi kan också börja bygga ut depån i Högdalen. Bland annat en arbetstunnel och hus i depån, säger avdelningschef Jörgen Niklasson.

 

2020-12-17