Skip to main content

Nu sprängs första stationen fram

Arbete i Veddesta med Barkarby station
Arbetet med med utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby är i full gång. I Veddesta har man börjat spränga ut stationsutrymmen och servicetunnlar för både stationen Barkarby.

Publicerad 2020-10-05

– Det känns bra att börja bygga spårtunnel och stationsutrymmen.  Med sådana milstolpar  skulle man kunna säga att vi nu är i gång på riktigt, säger Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby. 

Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby
Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby.

Just nu pågår arbetet för fullt med bergdriften, det vill säga sprängarbeten, för den nya slutstationen Barkarby.

Uppgång och plattformsutrymme
Under slutet av våren blev arbetstunneln i Veddesta klar och via den fortsätter nu arbetet med att spränga ut  utrymmena för uppgång, rulltrappsschakt och plattformsutrymme.

Från plattformen har man även fortsatt med utrymmet söderut där uppställningsspåren kommer finnas, samt norrut – åt det håll som tågen kommer att fortsätta mot Barkarbystaden och Akalla när utbyggnaden är klar.

Över 400 meter
Servicetunneln för den utbyggda delen har kommit en god bit över 400 meter. Nu fortsätter man varje dag för att spränga sig fram i så hög takt som möjligt.

2020-10-05