Skip to main content

Nu startar arbetet i Stigbergsparken

Så kommer station Sofia se ut
Nu börjar etableringen av arbetet i Stigbergsparken där framtida station Sofia ska ligga. På den nya stationen beräknas 35 000 resenärer kliva av och på tunnelbanan varje dygn och Sofia blir en viktig knutpunkt på Södermalm.

Publicerat 2021-08-05

Station Sofia blir unik i sitt slag. Stationen kommer att ligga 100 meter under marknivån och åtta stora, ljusa snabbhissar kommer att ta resenärerna till och från plattformen på 30 sekunder. Anläggningsentreprenaden kommer att utföras av Implenia som efter etablering kommer att påbörja arbetet med det kommande hisschaktet som ska ta resenärerna till och från plattformen.

I den här filmen ser du i genomskärning hur stationen blir:

Arbetet med ett så stort och djupt schakt innebär tekniska utmaningar och stor noggrannhet. Schaktet kommer att utföras uppifrån och ned där arbetet med en stödkonstruktion, en så kallad spont, och jordschakt kommer att utföras först. Våren 2022 börjar sprängningsarbeten av schaktet uppifrån och bergmassorna kommer fösas ned i ett borrat hål ner i tunnlarna för vidare uttransport via vår arbetstunnel i Londonviadukten.

Spårtunnlar norr- och söderöver
Parallellt med hisschaktet fortsätter arbetet med att driva spår- och servicetunnlar norrut under Saltsjön för att koppla på spåren från station Kungsträdgården. Även söderut mot Hammarby kanal fortsätter tunnelarbetet för att koppla på spåren mot Gullmarsplan och Söderort, samt Hammarby Sjöstad och Nacka. Vi kommer även att påbörja sprängningsarbeten av plattformsutrymmet. Plattformen och stationen kommer att börja uppföras under 2023.

Platsen i Stigbergsparken där station Sofia ska byggas med start 2021
Här i Stigbergsparken kommer den nya entrén till station Sofia att ligga.

Påverkan på området
Stigbergsparken kommer att vara en byggarbetsplats under flera år. Hisschaktet ska sprängas ut, biljetthall ska uppföras och installeras och stationsutrymmet ska byggas och färdigställas innan platsen återställs. Planerad trafikstart är år 2030.

Klicka här för att läsa mer om Blå linje till Södermalm

2021-08-05