Skip to main content

Ny förvaltning med ännu nyare chef

Mårten Frumerie
I lite drygt hundra dagar har Mårten Frumerie varit förvaltningschef för den två år gamla förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nu hittar han både till kaffemaskinen och i landstingets stora organisation. 

-    Det roligaste har varit att träffa alla nya människor! Det här är ett stort och häftigt projekt som många vill vara delaktiga i. Jag slås verkligen av att det är ett så väldigt stort engagemang och att den samlade kompetensen på förvaltningen är så stor.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana bildades i mars 2014, efter en överenskommelse mellan staten, landstinget och de kommuner som får ny tunnelbana. Då jobbade Mårten Frumerie på exploateringskontoret i Stockholms stad, med bland annat Slussenprojektet och Hagastaden. Han satt även med i delprojektstyrelsen för Gula linjen och hade på det sättet lite från sidan insyn i tunnelbaneutbyggnaden redan från början. 

-    Nu sitter jag mitt i smeten, med uppdraget att hålla ihop styrkorna och visa vägen framåt. Vi är fortfarande i ett väldigt tidigt skede. Vi befinner oss just nu i tankefasen och arbetar med all planering som behövs innan byggstart. Och ju mer vi tänker och planerar innan vi börjar bygga, desto smidigare blir byggprocessen, säger Mårten Frumerie. 

Samverkansprojekt
Utbyggnaden av tunnelbanan är ett samverkansprojekt, där landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana driver projektet framåt i tät dialog med de andra parterna. Det handlar om tjänstemän på alla nivåer i de berörda kommunerna, inom staten och inom andra delar av landstinget. Även många politiker är involverade.

-    Och inte bara våra egna landstingspolitiker, utan även politiker ute i kommunerna. Det här är så stort och det är så väldigt många inblandade. Det är viktigt att få med alla på banan och att prata med alla så att vi har samma syn på saker. 

Vardagen ska fungera
Även allmänheten är en viktig part, många är intresserade av utbygganden och alla berörda ska ha den information de behöver. Det är många som kommer att påverkas av tunnelbaneutbyggnaden. Att hitta bra lösningar som gör att vardagen kan fungera för närboende, företagare i området, resenärer och alla andra är en viktig del av det tankearbete som pågår nu.

-    Vi vet att det jobb vi ska göra kommer att innebära störningar, men det finns stor erfarenhet av att bygga komplicerade infrastrukturprojekt i tätbefolkad miljö här i Stockholm. Vi har stor nytta av de erfarenheter som har gjorts i tidigare projekt som Citybanan och Norra länken. Ett bra slutresultat och en så smidig resa dit som möjligt är målet, säger Mårten Frumerie. 

Mycket ska hända
Om ytterligare 100 dagar är vi i juli och mitt i semestertid. Innan dess kommer det att hinna hända en hel del, säger Mårten Frumerie.

-    Då har vi ännu tydligare definierat vad och hur vi ska bygga och vi har förankrat det med både våra parter och med vår styrelse. Och vi är ännu mer förberedda på byggtiden. Att jobba med ett så här jättestort projekt handlar om att hela tiden tratta ner och smalna av, understryker Mårten Frumerie.  Genom att bli allt mer detaljerade och ha allt färre alternativ så kommer vi hela tiden närmare och närmare vår byggstart. 

 
2019-01-29