Skip to main content

Gång- och cykelbanan vid Gullmarsplan får ny sträckning

Cykelkarta Gullmarsplan
Gång- och cykelvägen utmed Nynäsvägen vid Gullmarsplan läggs temporärt om från och med natten till 31 augusti. Det är arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan som påverkar vägen.

Publicerad 2020-08-24

På station Gullmarsplan byggs en ny plattform för Blå linje, cirka 70 meter under stationen. Arbetet är i full gång och påverkar flera olika delar av stationen. Ett av arbetsområdena är placerat under bussterminalen, i anslutning till Nynäsvägen. Från vecka 36  berörs gång- och cykelvägen vid området. 
 
Vi behöver utöka arbetsområdet under en period vilket påverkar gående och cyklister, säger Susanne Hartley, byggledare Blå linje till Söderort. 
Den temporära vägen läggs därför om till andra sidan Nynäsvägen. Skyltar kommer sättas upp så att vägens sträckning blir tydlig. Arbetet som påverkar gång- och cykelvägen beräknas klart i slutet av året då vägen läggs tillbaka i sitt ursprungliga läge. 


 

2020-08-25