Skip to main content

Nya förutsättningar för depån

depå högdalen
Utbyggnaden av depån i Högdalen behöver bli större. Därför ska nu placeringen av fler uppställningsplatser och eventuellt även fler verkstadsplatser utredas.

Även kopplingen mellan depån och Gröna linjens Farstagren ska ses över. Resultatet av utredningarna kan påverka den kommande järnvägsplanen, som bland annat beskriver vilken mark som behöver användas, både under och efter byggtiden. Det sista steget innan järnvägsplanen lämnas till Trafikverket för fastställelse är en så kallad granskning av järnvägsplanen. Den var tidigare planerad till nu i höst, men skjuts upp tills utredningarna är klara.

– Att planera och sen genomföra ett så här stort och komplext bygge är en omfattande process, med slutmålet att bygga bästa möjliga anläggning. Då ingår det att vi omprövar, testar och utreder innan byggstart, så att både byggtiden och den färdiga utbyggnaden blir så bra som möjligt, säger projektchef Johan Bergstrand.

Om anslutningsspåren till Gröna linjens Farstagren dras om kan det även innebära att andra närboende och verksamheter påverkas.

– Om vi gör så stora förändringar att det krävs nya samråd så kommer vi att ha det. Det är viktigt att de som kan påverkas av våra arbeten får sin chans att ha synpunkter, säger Johan Bergstrand.

Det är för tidigt att säga om detta kommer att påverka den planerade byggstarten för depån, men det kommer inte att påverka trafikstarten för nya tunnelbanan.

2019-01-29