Skip to main content

Nya planer för station Sofia

Skiss station Sofia
Nu finns ett nytt förslag för hur stationsbyggnaden i Stigbergsparken ska utformas. Förändringen för station Sofia är såpass stor att den visades upp på ett kompletterande samråd 821 maj. 

När tunnelbanan förlängs från Kungsträdgården till Nacka och söderort får östra Södermalm en station i Stigbergsparken vid Folkungagatan – station Sofia. Istället för två entréer i parken och en biljetthall under jord är planen nu att bygga en stationsbyggnad, med biljetthall och med hissar upp till marknivå.

Det här blir bättre och bekvämare för resenärerna. Nu kommer hissarna att gå hela vägen upp till parken, säger Martin Hellgren, chef för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort.

Samråd i maj

Stockholms stad har haft önskemål om ett så litet avtryck som möjligt i parken och att ha biljetthallen under jord. Men när de senaste markundersökningarna visade på dåligt berg i delar av parken ritades förslaget om:

Med den här lösningen blir det en enda stationsbyggnad, som vi kommer att anpassa till parken. Förändringen är såpass stor att vi kommer att visa upp de nya planerna på ett samråd nu i maj, säger Martin Hellgren. 

I samband med att stationen byggs färdigt kommer parken att rustas upp.

Välkommen på Öppet hus

Förslaget för station Sofia visades upp under ett kompletterande samråd den 8–21 maj 2017, med ett Öppet hus i Stigbergsparken den 16 maj klockan 16–19. Samrådsmaterialet finner du här. Utskrifter fanns även på Södermalms stadsdelsförvaltning på Medborgarplatsen 25 och på Norra stationsgatan 69. 

Riktat samråd i Luma

I Luma tillkommer ett friskluftsintag. Där hölls riktade samrådsmöten med närboende och verksamheter. Plankartan finner du här.

2019-01-29