Skip to main content

Nya tunnelbanan miljöcertifieras

Miljöcertifieringsmöte

Det nya miljöledningssystemet på förvaltning för utbyggd tunnelbana uppfyller kraven för miljöcertifiering enligt ISO 14 001. Nu börjar arbetet med miljö och hållbarhet på allvar för nya tunnelbanan.

-    Det här är viktiga frågor. Miljörevisionen är ett kvitto på att vi tänker rätt. Vår förvaltning ska precis som landstingets övriga verksamhet bidra till en hållbar utveckling. För vår del innefattar det allt från planering och projektering till byggande och färdig anläggning i drift, säger Mårten Frumerie, förvaltningschef för utbyggd tunnelbana.

Med certifieringen går hållbarhetsarbetet in i nästa fas. Den stora utmaningen är att miljö- och hållbarhetsfrågorna ska bli en naturlig del i allt som görs.  

-    Vilka material väljer vi? Vilka krav ställer vi i upphandlingar? Sedan finns det också möjligheter i det dagliga arbetet, till exempel i vårt samarbete med projektörerna. Det handlar om att ta fram sätt och lösningar för hur vi bäst kan driva hållbarhetsfrågor inom de ramar som tid och ekonomi ger, säger Mårten Frumerie. 

Snart kommer den nya tunnelbanan att börja byggas. De olika beslut som förvaltningen kommer att fatta under alla de år som utbyggnaden pågår kommer att påverka både människor och miljö. 

-    Tunnelbana är i sig ett resealternativ som bidrar till en hållbar utveckling, men att bygga spår, tunnlar, depå och stationer har en stor miljöpåverkan. Det är därför i allra högsta grad viktigt hur vi planerar och hur vi sedan genomför utbyggnaden, säger Mårten Frumerie.

 

2019-01-29