Skip to main content

Nytt avtal klart för tunnelbanan

Niklas Bergman, förvaltningschef.
Nu är förhandlingarna om ett nytt tilläggsavtal klara. Alla parter är överens om att skjuta till pengar för att bygga ut tunnelbanan.
Publicerat 2021-04-23

Tilläggsavtalet är framförhandlat av Region Stockholm och de kommuner där tunnelbanan byggs. Region Stockholm kommer att betala ytterligare cirka 3 miljarder kronor, staten står för 4 miljarder kronor och Stockholm, Solna, Nacka och Järfälla delar på den återstående kostnaden, totalt cirka 9,3 miljarder kronor extra. 

– Det känns skönt att avtalet är klart nu. Vi presenterade de ökande kostnaderna för våra parter hösten 2019 och även om vi hela tiden fått signalen att vi ska fortsätta bygga är det bra att alla nu är överens om kostnadsfördelningen, säger förvaltningschef Niklas Bergman. 

De ökade kostnaderna för tunnelbaneutbyggnaden beror till stor del på nytillkomna krav. Till exempel ökade tunnelvolymen med 55 % i och med skärpta krav som till exempel innebar att en parallell räddningstunnel tillkom. Även att en del formella processer drog ut mycket mer på tiden än planerat och tuffa krav i miljödomar bidrog till den ökade kostnaden.

Nu ska respektive politisk församling fatta beslut om det nya tilläggsavtalet. Det nya avtalet kommer att ersätta det förra tilläggsavtalet från 2017. 

 
2021-04-26