Skip to main content

Nytt system för att följa grundvattnet

Nytt system för att följa grundvattnet
Varje år kommer nya tunnelbanan att göra runt 90 000 mätningar av grundvatten. Nu har förvaltning för utbyggd tunnelbana tillsammans med statliga Metria utvecklat ett helt nytt system för att hantera all denna data.

När tunnelbanan byggs ut finns det risk för påverkan på grundvattnet. Men det finns mycket strikta villkor för detta: 

 I våra miljödomar finns det angivna grundvattennivåer för både berg och jord som inte får underskridas – varken under byggtiden eller när vi är klara och tågen rullar, säger Steve Persson, hållbarhetschef på förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Tusentals mätningar

För att kontrollera detta görs omfattande mätningar. Det finns runt 4000 mätpunkter inom det område där någon av utbyggnadsgrenarna kan påverka grundvattnet, som kallas för influensområdet. Sammantaget är influensområdet på nästan 30 kvadratkilometer. Som en jämförelse är hela Stockholms stad cirka 200 kvadratkilometer.

 När alla våra utbyggnader inom kort är i full gång kommer vi att göra nästan 90 000 mätningar per år av sättningar och grundvattennivåer. Det krävs ett säkert och användarvänligt system för att kunna hantera så stora mängder data. Vi måste snabbt kunna se om vi påverkar grundvatten och i så fall göra insatser i produktionen eller infiltrationsåtgärder, fylla på med mer vatten, enkelt förklarat, säger Steve Persson.

En tjänst för hela processen

Att genomföra mätningarna, granska dem och analysera resultatet är ett omfattande jobb som kräver systematiskt arbete genom hela processen och det fanns inga färdiga system att köpa in för att hantera detta.

 –Nej, det fanns inget på marknaden som passade våra behov. Därför bestämde vi oss för att utveckla ett system tillsammans med Metria. Nu är det klart och allt rullar sen i somras för oss. Vi får fullt stöd för hela processen från insamling och rapportering i fält till automatiska larm och rapportering till tillsynsmyndigheten, säger Steve Persson. 

Metria kallar systemet för Miljökoll. Molntjänsten ska inte enbart användas när tunnelbanan byggs ut, utan i alla sammanhang där man behöver stöd för att följa upp olika kontrollprogram för att följa miljöpåverkan.

 –Det finns många organisationer som har liknande behov som vi har av att mäta och följa upp miljömätningar. Att tjänsten breddas för att passa fler kunder kommer att bidra till att den vidareutvecklas och förbättras, vilket är bra för oss,  säger Steve Persson. 

2020-11-25