Skip to main content

Omtag med bygglov i Nacka

Station Nacka
Nacka kommun väljer att inte ge bygglov till de tre stationsentréerna till station Nacka. De tillfälliga fasaderna uppfyller inte alla kommunens krav.

Tunnelbanebygget i Nacka är i full gång, däremot är det ännu inte klart hur stadsmiljön runt den kommande stationen Nacka kommer att se ut. 

Det allra mesta av fasaderna kommer på sikt att byggas in i nya byggnader. Därför har vi valt ett förhållandevis billigt material. Det klarar de tekniska krav som finns och är lätt att ta ner och byta ut till något som passar in i den nya miljön, när den börjar bli färdig runt stationsentréerna, säger projektchef Erik Lindgren. 

Bild ur bygglovsansökan som visar fasaden

Men Nacka kommun menar att den föreslagna fasadbeklädnaden inte uppfyller kraven på att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan.

Vi tycker att vi har hittat en bra kompromiss för både miljö och skattepengar, eftersom så stor del av fasaderna kommer att vara tillfälliga. Men vi kommer givetvis att rätta oss efter beslutet och ta ett omtag med vår bygglovsansökan, säger Erik Lindgren.

– Nacka kommun är en av våra viktigaste samarbetspartners och att man ibland får göra om är en naturlig del i ett samarbete där många aspekter, från hållbarhet, teknik och ekonomi till gestaltning och estetik ska mötas, fortsätter han. 

 

Beslutet om bygglov har ingen påverkan på trafikstarten 2030. 

2021-08-17