Skip to main content

Öppna hus ställs in på grund av covid-19

De öppna hus som planerats i samband med samrådet för tunnelbanan till Älvsjö ställs in. Du kan fortsatt ta del av all information och lämna dina synpunkter på webben.     

Publicerad 2020-11-09

Samrådsprocessen för nya tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö pågår för fullt. I det här skedet finns det ingen färdig sträcka att visa upp, utan syftet är att få in idéer och förslag från allmänheten.  

Regionen har bjudit in till öppet hus på tre platser under samrådsperioden, men på grund av de skärpta riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten kommer dessa nu att ställas in. Allt material finns tillgängligt på webben och regionen tar emot både synpunkter och frågor som vanligt. 

– Det inte möjligt att genomföra öppna hus under rådande omständigheter, men vi ser ett stort intresse för vårt projekt och synpunkterna har strömmat in via epost och vanlig post. Jag vill uppmuntra alla som ännu inte har skickat in sina idéer att göra det. Det är ni som bor i området som känner det bäst, säger Jörgen Altin, huvudprojektledare för tunnelbanan till Älvsjö. 

Klicka här för att ta del av samrådsinformationen 

Synpunkter kan mailas till registrator.fut@sll.se eller skickas med brev till Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet eller mailet med ”Samråd Älvsjö”. Skicka dina synpunkter senast den 6 december 2020. 

För frågor om samrådet eller projektet går det också bra att ringa SL kundtjänst på telefonnummer 08-600 10 00.

 

2020-11-09