Skip to main content

Rätt att använda marken – så går det till

Kollage: Karta över lantmäteriförrättningar och bild över arbetstunneln i Hagastaden.
För att få börja bygga tunnelbanan krävs tillträde till den mark där tunnelbanan ska gå. Fastighetshandläggaren Ylva Fornstedt berättar hur det går till och reder ut begreppen.

Publicerad 2021-04-09

När järnvägsplanen för någon av nya tunnelbanans sträckor har vunnit laga kraft (alltså när den är godkänd och tiden för överklagan gått ut) kan arbetet börja med att få tillträde till marken som behövs permanent för tunnelbanan.

För innan man får tillträde och kan använda marken permanent krävs en prövning hos lantmäterimyndigheten så att marken kan omvandlas till en rättighet. Region Stockholm ansöker därför om att bilda ett så kallat servitut för tunnelbanan. Ett servitut gör det möjligt att bygga och använda någon annans mark där tunnelbanan ska gå.

– Järnvägsplanen ger oss förutsättningarna att använda marken men det är servitutet som ger oss själva rätten till att använda den, säger Ylva Fornstedt som är fastighetshandläggare för Gul linje till Arenastaden och en av dem som arbetar med att få åtkomst till mark för att kunna bygga nya tunnelbanan.

När marken ändras
Ett servitut bildas i sin tur genom en så kallad lantmäteriförrättning – processen där en eller flera fastigheter, alltså marken, ändras på något sätt.

– I vårt fall handlar det om att vi behöver tillgång till mark och utrymmen under jord för att bygga tunnlar och ovan jord där vi bygger till exempel stationer och biljetthallar.

Kart där varje förrättning är markerad med en egen färg.
Så här kan det se ut när fastigheter vid en del av utbyggnaden delas upp i olika lantmäteriförrättningar, varje förrättning är markerad med en egen färg.

För varje sträcka av nya tunnelbanan behövs ett flertal lantmäteriförrättningar. Ylva Fornstedt berättar att en vanlig lantmäteriförrättning för nya tunnelbanan omfattar ett tiotal fastigheter som ligger i anslutning till varandra i det aktuella området.

Synpunkter och viktig information
Fastighetshandläggarna skickar ansökan om vad man vill göra med fastigheten till Lantmäteriet, tillsammans med förrättningsritningar som beskriver servitutet.

Ylva Fornstedt, fastighetshandläggare fastighetshandläggare för Gul linje till Arenastaden
Ylva Fornstedt, fastighetshandläggare fastighetshandläggare för Gul linje till Arenastaden.

– Lantmäteriet kallar sedan oss och de berörda fastighetsägarna till en serie sammanträden för att dels informera om processen och dels besluta om tillträde och ersättning. Där fångar man även upp synpunkter och viktig information om fastigheten som kan vara nödvändig att veta inför bygget.

De första ansökningarna om att bilda servitut görs på de delar där man först planerar att börja bygga.  Förrättningarna handläggs sedan succesivt i takt med att tunnelbygget går framåt. Hela processen innan lantmäteriförrättningen är klar och servitutet har bildats tar oftast några månader.

 

Vill du veta mer om lantmäteriförrättningar och servitut?

Klicka här för att läsa mer om lantmäteriförrättning och servitut

Klicka här för att läsa mer om tillfällig och permanent markåtkomst

 

2021-04-26