Skip to main content

Rätt vinkel på alla tunnlar med gyro

Ute Omnell har arbetat med mätpunkter som gör att det blir rätt vinkel på tunnlar som sprängs.
Tre extremt noga utplacerade betongpelare och ett mätinstrument som bara ett fåtal i världen kan hantera. Tillsammans ser de till att nya tunnelbanans tunnlar går exakt som planerat. 

Publicerad: 2021-01-08

Vid en första anblick ser betongpelaren och dess platta mer ut som en bortglömd del av ett hus, än en avgörande punkt när nya tunnelbanans tunnlar sprängs.  

De 120 centimeter höga pelarna och dess fundament på 80x80 centimeter är referenspunkter runt om i Stockholm och fungerar som stativ för ett avancerat mätinstrument.  

- Det finns inte många i världen som har ett sådant instrument. Jag vet att Skanska har haft ett och sen finns det ett gäng i Tyskland som åker runt hela världen och kontrollerar tunnlar, säger Ute Omnell, fackansvarig mät.  

Gyroinstrument. Så kallas verktyget som försäkrar att sprängningarna av de nya tunnlarna går exakt i den vinkel och riktning som kritats ner i ritningarna.  

- När man mäter längre sträckor under jord med traditionella mätmetoder kan det finnas risk för små vinkelfel som gör att tunneln inte kommer ut på exakt rätt ställe. Gyrot används som en extra kontroll av riktningen och kalibreras på mätpelarna som är koordinatbestämda, vilket gör att vi kan läsa av vinkeln mot den geografiska nordpolen (jordens rotationsaxel) och kalibrera instrumentet efter det. När gyrot är kalibrerat går vi ner i tunnlarna, säger Ute Omnell. 

Mätningar under året

För att kunna mäta i tunnlarna krävs det att 300 meter sprängts ut. På tunnlarnas väggar sitter det också mätpunkter och återigen är det vinkeln mot geografisk nordpol som gäller.

- Vi planerar att göra första mätningen under 2021, sen kommer det att ske mätningar efter ungefär varje kilometer sprängd tunnel, säger Ute Omnell.  

Det är upp till varje entreprenör att se till att dessa mätningar blir gjorda.  

- Sen tar vi över och våra experter analyserar sifforna och ser till att allt blir rätt, säger Ute Omnell.  

2021-01-08