Skip to main content

Rivningsarbeten pågår på Gullmarsplan

På bussdäcket på Gullmarsplan tas ett 20 gånger 20 meter stort hål upp (vid den röda markeringen. Under stationen, mellan spåren, pågår redan markarbeten.
Under vintern rivs delar av Gullmarsplans station för att göra plats åt de nya hissar som ska förbinda biljetthallen och Blå linje. 

Publicerad 2020-11-23

Blå linjes nya plattform på Gullmarsplan kommer att ligga cirka 70 meter under dagens station. Transporterna upp och ner kommer att ske med fem snabbhissar.  

Det innebär att ett hisschakt byggs rakt igenom alla nivåerna i dagens station Gullmarsplan.  

Sedan tidigare har skydd satts upp längs de tunnelbanespår som ska trafikeras under hela byggtiden, eftersom schaktet byggs bara några decimeter från spåren. Ett schakt är redan påbörjat och nu pågår den faktiska rivningen av delar av de olika våningsplanen.  

- Vi river delar av bussdäcket rakt ovanför spontgropen. Det är ett väldigt komplicerat arbete i spårmiljö. Material som kan falla ner är en risk vi måste ta hänsyn till. Närmast spåren sågar vi ner bjälklaget i bitar om ett ton. Längre ifrån kan vi såga ner större bitar, säger byggledare Anil Soondh.  

20 meter stort hål genom stationen

Sedan kommer arbetet att fortsätta nedåt med ett lika stort hål i biljetthallens golv. Den norra trappan från bussdäcket ner till biljetthallen tas bort, liksom väggar, grundläggning och stålkonstruktioner. Hålet genom stationen blir omkring 20 gånger 20 meter stort.   

En stor del av arbetet görs på natten och resenärerna kommer bara att påverkas marginellt. 

Rivningen pågår fram till i vår och efter att förstärkningar gjorts kan sprängningar påbörjas 2022 ner till den nya plattformen.  

Klicka här för att se hur den nya plattformen kommer att se ut 

 

2020-11-25