<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Så skyddas kulturbyggnader under byggtiden

Grand hotell
På en del platser där tunnelbanan nu ska byggas ut finns äldre kulturbyggnader och kyrkor. Här gäller det att gå varsamt fram och anpassa arbetet för att inte skada de fastigheter som finns ovan jord. 

Publicerad 2020-06-23

Alla fastigheter som ligger nära de tunnlar som ska byggas besiktigas, men för kulturbyggnader upprättas även ett kontrollprogram för varje byggnad, som utförs av antikvarier och konservatorer.  

– Vi har skyldighet enligt lag att skydda kulturbyggnader från skada. Det är fastigheter som har bevarandestatus, exempelvis ett flertal kyrkor och statliga byggnadsminnen, berättar Victoria Valdebenito Valle, som arbetar med omgivningspåverkan för utbyggnaden. 

Många kulturbyggnader på Blasieholmen

Under våren och sommaren pågår ett omfattande arbete att besiktiga de många kulturbyggnader som finns på Blasieholmen inför arbetet med att bygga ut Blå linjens tunnel från Kungsträdgården till Södermalm och vidare till Nacka. En av de mer välkända fastigheterna på Blasieholmen är Grand Hotel, där den äldsta delen byggdes 1874. 

– Vi tittar på skicket på alla olika delar av fastigheterna. Vi undersöker bland annat gamla tapeter, målningar,  väggmålningar och takkonstruktioner. Helt enkelt allt som är kulturhistoriskt värdefullt.

Grand hotel

Grand hotel är en av flera kultubyggnader på Blasieholmen.

Mätninga av sprickor

För att mäta hur mycket byggnaden påverkas av vibrationer, monteras olika typer av mätare ut, som är speciellt anpassade för kulturmiljöer. Sprickor och skador fotograferas och dokumenteras, sprickviddsmätare monteras för att mäta eventuella förändringar. 

– Vissa sprickor ändrar sig i storlek och utbredning med årstidsväxlingar. Genom mätningarna före arbetena påbörjas, så får vi en uppfattning om vad som är normalt i varje enskilt fall, förklarar Victoria Valdebenito Valle. 

Även hur mätarna monteras är viktigt för att bevara den känsliga miljön. På en gipsängel inne i Grand Hotel har en vibrationsmätare placerats med ett särskilt kitt. 

– Ängeln sitter troligen på en lös spik så man får vara väldigt försiktig. Mätaren har satts fast, med ett kitt som inte förstör ytmaterialet, utanpå stuckaturen för att inte skada. 

Vibrationsmätare på gipsängel i Grand Hotel
En vibrationsmätare monterad på en gipsängel inne på Grand Hotel.

Mer aktuellt efter Klarakvarteren

Kulturbyggnader har inte alltid uppmärksammats och hanterats på samma sätt som i dag. Dagens standard för hur man arbetar med att skydda kulturbyggnader tillkom i samband med bygget av Citybanan, berättar Victoria Valdebenito Valle, som själv var med i detarbetet. 

– Efter att Klarakvarteren revs, under 1960- och 1970-talet har de här frågorna blivit allt mer aktuella. Efter det började man arbeta med att klassificera byggnaders kulturhistoriska värden och bevarandestatus. I dag är det ju en självklarhet att vi ska bevara det som tillhör historien. 

2020-06-23