Skip to main content

Så här kan station Sofia se ut

Station Sofia
Stockholms stad och landstinget är i full gång med utformningen av station Sofia på Södermalm. 

Publicerad: 2018-01-31

Två nya bilder visar hur biljetthallen kan komma att se ut och även hur Stockholms stad tänker sig miljön kring byggnaden.


I våras visade vi upp den nya placeringen med biljetthallen mitt i Stigbergsparken. Nu har vi fortsatt vårt samarbete med Stockholms stad och kan visa upp hur platsen kan se ut i framtiden, säger projektchef Andreas Burghauser.

När Blå linje förlängs söderut till Nacka och söderort blir station Sofia första stationen efter Kungsträdgården. Som på alla platser där det byggs nya stationer innebär det en förändring:

Den här parken går från att vara lite undanskymd till att bli en viktig målpunkt, med tusentals resenärer varje dag. Då behöver den förändras, till exempel behöver vi gångstråk som klarar av den ökade belastningen, fortsätter Andreas Burghauser.

Mycket grönt kvar

En hel del av dagens grönska kommer att bli kvar, inte minst längs med bergsbranten. Det kommer också att tillföras ny grönska, i form av både träd och nya planteringar.

Mycket av arbetet med gestaltningen har handlat om att anpassa skalan och utformningen av byggnaden, både storleks- och upplevelsemässigt. Byggnaden har fått stora glaspartier på den nedre delen, en ovandel klädd i träribbor och gröna tak.

Det här blir en viktig offentlig plats med en byggnad för en ny och viktig samhällsfunktion. Projektet bygger på ett samspel mellan plats och hus.  Platsen blir tydlig utan att dominera och byggnaden passar väl in i stadsrummets skala och bostadshusen längs Folkungagatan samt det fina berget och dess topografi säger Torleif Falk, Stockholms stads stadsarkitekt.

Tillgänglig och praktisk

Hur byggnaden kommer att se ut är inte bara en fråga om utseende, utan den måste också anpassas till praktiska krav:

Vi ska bygga en tillgänglig biljetthall, det ska vara enkelt att ta sig till och från hissarna – framför allt i vardagsrusningen, men även om det skulle uppstå en situation som gör att stationen behöver utrymmas. De snabba hissarna behöver också ha ett visst utrymme ovanför, av säkerhetsskäl, säger Andreas Burghauser.

Planerad byggstart för Blåa linjen mot Nacka och söderort är 2018/2019. De djupa schakten som behövs för hissarna byggs underifrån, från den framtida plattformen och uppåt. Biljetthallen byggs under den senare delen av byggtiden. Det gör att det kommer att dröja ett par år efter byggstarten innan arbetet med tunnelbanan märks i Stigbergsparken. 
 

 

2019-02-04