Skip to main content

Så här kan stationsentréerna för Nacka och söderort se ut

Slakthuset, Hallvägen, Charkmästergatan
Nu finns nya bilder som visar hur de nya stationsentréerna på stationerna från Kungsträdgården till Nacka och till söderort kan se ut.

Flera av entréerna kommer att hamna i helt nybyggda hus, medan andra hamnar i befintliga hus eller som små fristående byggnader.

- Det viktiga för vår del är att stationerna smälter väl in i den omkringliggande miljön och där det går har vi dem gärna i hus – på sätt sparar vi på dyrbar mark, säger Martin Hellgren, projektchef för utbyggnaden till Nacka och söderort. 

Här kan du titta på alla bilderna och kartor över stationsentréerna. Utformningen av byggnader och entréer är inte bestämd ännu, utan bilderna är skisser som visar hur det kan bli. 

Samråd om utbyggnaden till Nacka och söderort pågår den 9 november - 8 december 2016, från och med onsdag den 9 november finns handlingarna här på webben.

2019-01-29