Skip to main content

Samarbete nyckeln till bra lösning

Workshop Stigbergsparken.
Stigbergsparken på Södermalm ska få en tunnelbanestation. Planen är att den ska ligga mitt i parken. Utformningen av den framtida stationen och hur den ska samspela med parken är en viktig fråga för både Stockholms stad och landstinget, som jobbar tätt tillsammans med detta.

Vi vill båda ha en byggnad som verkar i symbios med parken, det är både positivt för platsen och för Södermalm. Jag tror att vi kan göra Stigbergsparken till en ny målpunkt, med ökad trygghet och nya upplevelsevärden, säger Stockholms stadsarkitekt Torleif Falk.

Under en gemensam workshop om utformningen av stationen kunde tjänstemän från både landstinget och Stockholms stad på plats i parken se var byggnaden hamnar. Det är de snabba hissarna från plattformen 100 meter under parken som gör att stationen som mest blir uppemot 11 meter hög. Hissarna måste ha ett utrymme ovanför av säkerhetsskäl.

Vi vill självklart bygga en så liten byggnad som möjligt – men samtidigt måste den uppfylla alla de krav som finns, inte minst på att vi i en eventuell nödsituation måste kunna utrymma stationen, säger Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbanans utbyggnad på Södermalm.

Lösningen med en byggnad ger totalt sett mindre byggyta i parken än det tidigare förslaget med två entréer och en underjordisk biljetthall. Förslaget ändrades eftersom berget var för dåligt i det förra läget. Det nya förslaget ger även stora fördelar för resenärerna, som kommer direkt upp till gatunivå och slipper en extra rulltrappa.

Det blir väldigt tydligt här på plats att byggnaden visserligen kommer att märkas, men att det blir en hel del park kvar. Vi bygger på runt 10 procent av parkmarken – sen handlar det om att tillsammans med Stockholms stad utforma en bra helhetslösning för parken, säger Andreas Burghauser.

 

Workshop i Stigbergsparken.

Stadsarkitekt Torleif Falk och tjänstemän från Stockholms stad och landstinget deltog i en gemensam workshop i Stigbergsparken på fredagen.

2019-01-29