Skip to main content

Smarta lösningar gör att nya tunnelbanan ryms inom avtal

Nya tunnelbanan, illustration
Under våren har förvaltningen för utbyggd tunnelbana gjort en genomgång av planeringen av nya tunnelbanan för att säkerställa att utbyggnaden ryms inom det avtal som finns.

Orsaken till att genomgången gjorts är att en prognos tidigare i år visade på en risk för att utbyggnaden skulle bli cirka 3,5 miljarder kronor dyrare än vad som först beräknats. 

Nu har resultatet av genomgången presenterats för och godkänts av styrelsen för nya tunnelbanan, med representanter för staten, landstinget och de kommuner där nya tunnelbanan byggs. 

-    Vi har gjort ett gediget arbete och verkligen vänt på alla stenar och prövat och omprövat alla lösningar. Det var viktigt att göra detta inför byggstarten och att vi har tagit fram så många bra lösningar att utbyggnaden nu ryms inom det avtal vi har med staten och kommunerna, säger Mårten Frumerie, chef för landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Effektiviseringar
Till de förändringar som resenärerna kommer att märka hör ett nytt läge för stationen i Arenastaden och ett något ändrat läge vid Barkarby station. På Södermalm, vid den nya stationen Sofia, byggs en uppgång i Stigbergsparken. Uppgången som planerades vid Vitabergsparken kommer inte att byggas på grund av tekniska svårigheter. Stora effektiviseringar har också gjorts genom att till exempel krympa tunnlarna och teknikutrymmen. Dessutom förlängs Gula linjen söderut – på Gröna linjens spår.

-    En genomgående Gul linje kommer att underlätta för alla resenärer som ska åka från Arenastaden mot T-centralen och söderut. Och bor du i söderort kommer du att kunna resa direkt till Karolinska och Arenastaden, säger Mårten Frumerie. 

Det innebär att ingen ny plattform behöver byggas vid Odenplan, vilket förenklar byggtiden och sparar stora pengar. Själva torget och omkringliggande gator behöver inte grävas upp och störningarna för Gustav Vasa kyrka minskar avsevärt. 

-    En förutsättning för genomgående trafik på Gula linjen är att tunnelbanetrafiken till västerort inte påverkas. Våra analyser visar att det är möjligt genom en ny planering av trafiken. Vi kommer att fördjupa trafikanalyserna ytterligare men redan nu kan vi ta beslutet om att gå vidare med en tvåspårslösning, säger Mårten Frumerie. 

Byggstart för alla de nya sträckorna beräknas till 2018 och byggtiden för tunnelbanan till Arenastaden och tunnelbanan till Barkarby beräknas vara cirka 6 år. För tunnelbanan till Nacka och söderort är byggtiden 7-8 år. 

Här finner du mer information om förändringarna för varje sträcka:
Tunnelbana till Barkarby 
Tunnelbana till Nacka och söderort
Tunnelbana till Arenastaden

2019-01-29