Skip to main content

SMS istället för lappar i porten

Sms i mobiltelefon
Att nå rätt personer med rätt information i rätt tid är alltid en utmaning. Tunnelbanebygget påverkar väldigt många stockholmare. De som påverkas allra mest får SMS med information.  

Publicerad 2020-12-22

Brev hem i lådan, informationslappar i porten och sprängvarning. Så kan informationen se ut inför ett större bygge som påverkar omgivningen. Men under byggtiden används andra metoder för att berätta om störningar och annat som rör närområdet.  

– Med SMS-utskicken har vi hittat ett snabbt och effektivt sätt att nå ut med information till de som berörs direkt av våra arbeten, säger nya tunnelbanans kommunikationschef Marianne Dunér.  

Nya tunnelbanan jobbar sedan våren 2019 med att skicka ut SMS med kort information och en länk till fylligare information på webben om det aktuella arbetet. Totalt har flera hundra olika SMS skickats ut till flera tusen mottagare. 

Meddelandena går enbart ut till mobiltelefoner i ett visst område. Tanken är att de ska komma just innan det skede när mottagaren blir som mest påverkad.  

– Vi vill bara skicka ut relevant information. Man kommer att få ett SMS innan man börjar märka av våra arbeten och sedan när vi gör arbeten som är särskilt störande. Det finns självklart också möjlighet att avregistrera sig om man inte vill ha informationen, säger Marianne Dunér.  

För den som bara har en fast telefon kommer informationen i form av ett röstmeddelande.  

Service till berörda 

– Den här tjänsten är en service till dem som verkligen är berörda av bygget under någon period, inte allmän information, säger Marianne Dunér.  

Den som har en företagstelefon eller telefon med kontantkort behöver registrera sig för att få information via SMS.   

Utöver SMS med bygginformation kan man registrera sig för att få så kallade “spräng-SMS” som skickas ut inför varje sprängning i ett eller flera områden.  

2020-12-22