Skip to main content

Spårtunnlar under Sjöstaden börjar byggas

Fyrtio meter under västra Hammarby sjöstad börjar nu Blå linjes spårtunnlar sprängas ut. Angelica Rosenlund är biträdande projektledare.
Arbetstunneln i Sundstabacken är nu helt utsprängd och spårtunnlarna under västra Hammarby sjöstad påbörjas.

Arbetstunneln är drygt 400 meter lång. Den börjar i Sundstabacken och slutar 40 meter under den nya kontorsfastigheten Sthlm01 vid Hammarby allé.

Det här är den första arbetstunneln för nya tunnelbanan i södra Stockholm som är helt utsprängd.

- Vi har haft en hel del utmaningar men tillsammans har vi och entreprenören lyckats hålla en god framdrift. Vi har bland annat gått under Johanneshovs- och Skanstullsbron. Det har krävt stor försiktighet med bland annat kortare sprängsalvor, men där vi förväntade oss en svaghetszon var berget bättre än förväntat vilket bidragit till att arbetet gått fortare, säger biträdande projektledare Angelica Rosenlund.

Nu börjar sprängningar av spårtunnlar och en servicetunnel norrut mot Södermalm och söderut mot Gullmarsplan. Arbetstunneln används för att transportera personal och fordon och för att transportera ut bergmassor.

2021-04-07