Skip to main content

Sprängningar anpassas till tågtrafiken i Barkarby

Sprängningsarbetet för uppgången sker bredvid Mälarbanan
I april börjar sprängningsarbetet ovan jord för tunnelbanans uppgång och biljetthall vid Barkarby station. Det görs på fasta tider anpassade till tågtrafiken.

Mellan vecka 14 och vecka 35 pågår sprängningar ovan jord vid Mälarbanan. Sprängningarna gör det möjligt att kunna bygga biljetthall och rulltrappsschakt som går ner till tunnelbanans plattform.

 För att inte störa trafiken för pendel- och regionaltåg har sprängtiderna anpassats.

– När vi spränger ovan jord för uppgången vid Barkarby station, bredvid Mälarbanan, har vi fasta sprängtider helgfria vardagar klockan 11.02–11.12 och klockan 13.02–13.12. Det är två tidsfönster i tågtrafiken som vi kan använda, säger Peter Dahl, samordnande projektledare.

Peter Dahl, samordnande projektledare vid Blå linje till Barkarby
Peter Dahl, samordnande projektledare vid Blå linje till Barkarby

Två års planering
Arbetet har planerats i ett par år tillsammans med trafikverket. Det är en komplicerad process som bygger på nära samverkan och kommunikation under en kort tidsrymd, tio minuter, mellan trafikverkets ledningscentral, entreprenörens personal och tillsyningsmän som är säkerhetsfunktionärer på plats.

Ljudsignaler hörs i samband med sprängning.

Innan varje sprängning hörs korta ljudsignaler - - - - - - -

Efter varje sprängning hörs en enda lång signal –––––––

Karta som visar området där sprängningsarbetet för uppgången vid Barkarby station
I det rödmarkerade området kommer ovanjordsprängningarna ske mellan vecka 14-35.

Många parallella arbeten
Redan nu har plattformsrummet för den nya tunnelbanestationen sprängts ut och arbetet pågår också med en uppgång i Veddesta.  

– Vi jobbar på många platser parallellt. Just nu går vi under E4 Förbifart Stockholm mot Akalla och passerar under Akallalänken i höst. Vi närmar oss också bebyggelsen i Barkarbystaden från Robothöjden under sommaren/ hösten, säger Peter Dahl, samordnande projektledare berg och anläggning.

På nyatunnelbanan.se/barkarby-arbeten kan du läsa mer om arbeten som pågår. Där finns också framdriftskartan som visar var vi sprängt klart och var vi ska arbeta härnäst.

2021-04-01