<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Sprängstart för tunnelbanan i Sickla

Karta över Sickla
I början av augusti startar sprängningsarbeten för nya tunnelbanan i Sickla. Det innebär att sprängningar är igång för samtliga tre arbetstunnlar i Nacka.

Publicerad 2020-07-17

Vid Värmdövägen, i höjd med Saltsjöbanans Nacka station, ligger ett bergrum där sprängningsarbetet för arbetstunneln snart börjar. Sprängningar kan ske måndag-fredag cirka kl.10.40, 12.40 och 14.40, samt på måndag-torsdag cirka kl.18.20.

Flera avstängningar i närområdet
Trots att sprängningarna sker inne i bergrummet kommer de att innebära avstängningar i närområdet. Vid varje sprängning kommer trafik på Värmdövägen och anslutande vägar att stoppas under max. 10 minuter. Gång- och cykeltrafik stoppas också förbi området i samband med sprängningarna.

 Det är tryckvågen från sprängningarna som gör att vi behöver göra avstängningar även utanför bergrummet, förklarar Gunilla Wesström, projektchef Blå linje till Nacka.

Saltsjöbanans tidtabell påverkas inte av sprängningarna men perrongen vid Saltsjöbanans Nacka station kommer att behöva tömmas en kort stund i samband med sprängningarna. Under två nätter, nätterna mot onsdagen den 29/7 och torsdagen den 30/7, kommer ett körfält på Värmdövägen också stängas av för att lägga ny asfalt på vägbanan.

Först senare i höst fortsätter sprängningarna så långt in i berget att det inte kommer att krävas avspärrningar. Då kommer sprängningarna inte heller att ske på fasta tider.

Signal inför varje sprängning
I samband med varje sprängning hörs en varningssignal:
Före sprängning: Flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: En lång signal ______

Sprängsignalerna är varningssignaler som innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna. Sprängningar för Blå linje till Nacka pågår även i Järla och vid Skvaltan. Här kan du läsa mer om tunnelbanans arbeten i Nacka.

2020-08-06