Skip to main content

Svår passage under Citybanan avklarad

Kollage: Till höger arbetstunneln i Hagastaden. Till vänster: besiktning av Citybanan.
Det är trångt både ovan och under jord i Hagastaden. Här har arbetstunneln precis passerat fem meter under Citybanans tunnel. Allt tack vare god planering och samarbete.

Tunnelbanetunnlarna ska passera nära tågtunnlar, motorvägar och känsliga verksamheter som Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den 40 meter långa passagen under Citybanan tog fem veckor  och  har krävt noggrann planering och dialog med Trafikverket, så att pendeltågen har kunnat gå hela tiden.

Läs mer om förberedelserna av arbetet.

- Vi har haft 10 minuter på oss att spränga, få in mätvärden och besiktiga. Allt måste klaffa. Men det har gått enligt plan och vi var väl förberedda. Samarbetet med byggledning och Trafikverket fungerade jättebra och sprängningarna har inte påverkat pendeltågstrafiken, säger Mattias Widenbrant, platschef på Subterra.

Över hälften av den drygt 600 meter långa arbetstunneln som ska leda fram till den framtida stationen Hagastaden är nu utsprängd. Hela arbetstunneln beräknas vara klar i slutet av året.

2021-06-23