Skip to main content

Tunnel sprängs nu också i Solna

I Rudviken i Solna börjar en arbetstunnel nu sprängas fram. Den första tiden sker sprängningar ovan jord.
Nu sprängs nya tunnelbanan fram också i Solna. Det innebär att tunnelbyggen pågår i alla  kommuner som ska få ny tunnelbana. 

Publicerat 2021-01-28

Det är på arbetsområdet i Rudviken i Solna som sprängningarna börjat, efter att markarbeten pågått sedan i våras. En arbetstunnel sprängs ner till det som ska bli stationen Södra Hagalund. Tunneln kommer att användas för transporter av maskiner, personal och bergmassor när spårtunneln och stationen byggs. 
Den första sprängningen skedde den 18 januari och sedan dess har arbetet gått framåt i lugn takt.  

– Det känns jättebra att tunnelbygget är igång. Hittills har vi jobbat hårt med att sponta och schakta lera för att komma ner till berget. Nu är vi äntligen där och kan jobba med vår tunnel, säger projektchef Malin Harders. 

Under den första tiden måste området runt tunnelbygget säkras med hjälp av vakter vid varje sprängning, och sprängningar sker på fasta klockslag, klockan 9, 12 eller 14.30.  

Före och efter varje sprängning varnas närområdet med ljudsignaler.  
Före varje sprängning: Korta ljudsignaler - - - -  
Efter varje sprängning: En lång signal ____  

Det finns mätutrustning uppsatt som registrerar buller och vibrationer och salvorna justeras utifrån det.

 

Läs mer om hur sprängningar blir säkra

Läs mer om sprängningar och störande ljud

2021-01-28