<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Tunnelbanan till Arenastaden överklagad 

Trafikverkets beslut om järnvägsplanen har överklagats till regeringen. Det innebär att tunnelbanan till Arenastaden kan bli försenad.

2020-10-06

Tre parter överklagade beslutet att fastställa järnvägsplanen för tunnelbanan till Arenastaden. Nu är det klart att två överklaganden kommer att behandlas av regeringen. Det är en bostadsrättsförening i Vasastaden som ligger nära en planerad utrymningstrappa och en frikyrka i Solna vars tomt berörs av skyddszonen för tunnelbanan. En privatperson i Solna överklagade för sent.  

Vi hoppas förstås att regeringen behandlar överklagandena snabbt. Det som händer nu är att vi fortsätter med de jobb vi har tillstånd att göra. I Hagastaden kan vi göra klart den arbetstunnel vi påbörjat, men inget mer. I Solna kommer vi att ha gjort allt vi kan göra utan järnvägsplan med arbetstunneln i Hagalund nu under våren, säger projektchef Malin Harders 

Dyrt att stå stilla

En stillastående entreprenad kan bli dyr, det kan handla om flera miljoner kronor per månad. Utöver det ökar kostnaden för projektet med drygt 20 miljon kronor för varje månad som läggs till byggtiden.

Vår förhoppning är givetvis att vi kan komma vidare som planerat, så att inte trafikstarten blir försenad. Vi kommer att fortsätta med alla våra pågående arbeten och upphandlingar enligt plan så länge som möjligt, säger Malin Harders. 

Det varierar hur lång tid det tar att få ett beslut från regeringen. 


Fakta

Järnvägsplanen beskriver vad som ska göras, var tunnelbanan ska byggas och vilken mark som behöver tas i anspråk – både ovan och under jord. 

Järnvägsplanen är fastställd av Trafikverket, men har inte vunnit laga kraft, eftersom den är överklagad till regeringen. 

Kommunernas detaljplaner och miljödomar från Mark- och miljödomstolen gör det möjligt att bygga en del av de arbetstunnlar som behövs för tunnelbanan till Arenastaden. 

 
Läs mer om de viktigaste besluten och handlingarna för utbyggnaden av tunnelbana till Arenastaden.   

2020-10-12