Skip to main content

Utgrävningar visar 1800-talets Stockholm

Ett foto från 1899 visar bebyggelse intill det som idag är Stigbergsparken. Bild: Stockholms stadsmuseum
Arkeologiska undersökningar i Stigbergsparken gav de fynd man beräknat. Framför allt är det en terrass och kullerstenar från 1800-talet. Men också en möjlig plaskdamm.

Publicerad 2020-11-10

Stor bild: Ett foto från 1899 visar bebyggelse intill det som idag är Stigbergsparken. Foto: Stockholms stadsmuseum. 

Fyra schakt togs upp förra veckan, utifrån en förstudie av arkivmaterial och äldre kartor, som bland annat visar kvarteret Crantzen från 1600-talet.

 Vi ville hitta delar av Tjärhovsgatan, och det har vi gjort: En sträcka med kullersten med en ränndal. I slänten upp mot Stigberget har vi hittat en stenlagd terrass, som kan vara från hus. Vi har också hittat odlingsjord med sopor från 1800-talet. Soporna består av matavfall, framför allt djurben. Det finns också  keramik och glas som jorden magrats med, ungefär som när vi använder lecakulor idag, säger arkeolog Philip Tonemar.

Målningar och fotografier ger ledtrådar

Som utgångspunkt har arkeologerna haft både målningar och fotografier från området. Den äldre bebyggelsen började rivas vid sekelskiftet 1900 och 1911 anlades Stigbergsparken och Tjärhovsgatan fick den sträckning den har idag. 

 Där vi grävt har vi inte hittat några äldre fynd än några kritpipor från 1700-talet. Bebyggelsen är från 1800-talet. En överraskning var att det nedanför berget dök upp en stor yta av gammal betong. Vi leker med tanken att det kan ha varit en plaskdamm i parken. 

Andra fynd är en tärning av ben och en liten spelbricka av fajans. 

Nu ska en rapport om de arkeologiska fynden skickas till länsstyrelsen.

Målning av Josabeth Sjöberg från 1874 över det som idag är Stigbergsparken. Trädgården utgör kv Kransen och norr om planket finns Tjärhovsgatan och Stigberget. Det röda trähuset under bergets utkikstorn är gatans nr 53. Bild: Stockholms stadsmuseum.


Sökande efter krog vid Gullmarsplan

Den här veckan fortsätter utgrävningarna vid Koleraparken vid Gullmarsplan.

Här är det bebyggelse invid den äldre landsvägen söderut man letar efter. Bland annat Lilla Gröndal från andra hälften av 1700-talet. 

 Det skulle kunna vara hus liknande en parstuga som finns kvar vid Skansbacken. Här höll en krog och en slaktare till bland annat. Vi har hittat en sopgrop och ett stolphål, säger Philip Tonemar.

Utgrävningarna pågår under delar den här veckan.

Teckning av Elias Martin från slutet av 1700-talet visar Götgatan söderut, Skanstull och bebyggelsen kring nuvarande Gullmarsplan. Bild: Riksantikvarieämbetet.
 

2021-08-31