<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Vi installerar rör i Barkarbystaden

Vi kommer att jobba på flera olika platser i centrala Barkarbystaden.

Publicerad 2020-08-31

I mitten av november installerar vi ett antal grundvattenrör i gatumiljön. Med hjälp av rören kan vi sedan kontrollera grundvattnets nivåer under tiden vi bygger tunnelbana mellan Akalla och Barkarby. Syftet med att följa upp vattennivåer över tid, är att snabbt åtgärda om det skulle behövas och på så vis undvika att det uppstår sättningar på mark eller byggnader i området. 

Arbetet utförs av AFRY på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka här för att läsa vårt utskick till hushållen i området. 

2020-11-16