Skip to main content

”Vi måste vara stenhårda”

Bygge
Inga allvarliga arbetsolyckor när nya tunnelbanan byggs. Det är målet. För att nå dit krävs bra strategier, upphandlingar med rätt fokus och närvaro på arbetsplatserna.

Publicerad 2019-06-04

Arbetsmiljöolyckor med dödlig utgång har ökat i Sverige de senaste åren. Och byggbranschen sticker ut som ett område där allt för många omkommer på jobbet. 

Fokus för arbetsmiljöarbetet på förvaltning för utbyggd tunnelbana är att inga allvarliga arbetsplatsolyckor ska ske. 

– Det är ett självklart mål. Jag skulle till och med vilja säga att det är det viktigaste mål vi har, säger Fredrik Moback, som är hållbarhetssamordnare med ansvar för tunnelbana till Arenastaden, tunnelbana till Barkarby och utbyggd depå.

Fredrik Moback

Förberedelser A och O
Trots att tunnelbanebygget än så länge bara är igång i Barkarby så har arbetsmiljöarbetet pågått länge på förvaltning för utbyggd tunnelbana.

– Vårt förebyggande arbete är jätteviktigt. Med bra upphandlingar, utbildningar och skyddsronder kommer vi långt. Att ge entreprenören tillräckligt med tid är ett sätt, för det är oftast när det är stressigt som man tar genvägar, säger Anna Ruhn, arbetsmiljöansvarig för tunnelbanan till Nacka och Söderort.

Anna Ruhn

Delat ansvar
Som byggherre har förvaltningen det övergripande arbetsmiljöansvaret. De upphandlade entreprenörerna har arbetsgivaransvaret.

– Det här är verkligen ett område där våra och entreprenörens intressen sammanfaller, ingen vill att olyckor ska inträffa. Det är viktigt att inse att en god arbetsmiljö måste få kosta en del pengar, säger Fredrik Moback.

Närvaro viktigt
I upphandlingsskedet är det avgörande att visa för entreprenören hur viktig arbetsmiljöfrågan är. Och när arbetet är igång måste Fredrik Moback, Anna Ruhn och deras kollegor vara närvarande på arbetsplatsen, delta i skyddsronder och granska entreprenören. 

– Som stor offentlig aktör har vi ett jättestort ansvar, vi måste hålla fanan högt och alltid ha frågorna högt på agendan, säger Fredrik Moback.

– Vi kan inte se genom fingrarna i de här frågorna, vi måste vara stenhårda, säger Anna Ruhn.

 

2019-06-04