Skip to main content

Vi spränger på lördagar i vissa områden

Från och med den 5 december kan nya tunnelbanan till Barkarby spränga också på helgfria lördagar i två områden.
2020-11-27 

Blå linje till Barkarby bygger nu ut spårtunnlar och stationer för fullt. Från och med den 5 december kommer sprängningar att kunna ske även på helgfria lördagar mellan klockan 9 och 16. 

Sprängningarna på lördagar sker i två områden. Dels i Veddesta industriområde, under järnvägen och E18 mot Barkarby handelsplats. Dels mellan Robothöjden på Barkarby gamla flygfält och Akallalänken, innan Akalla bostadsområde.  

-När vi kommer närmare bostadsområden är det vår miljödom som reglerar vilka tider vi får arbeta och hur mycket det får bullra. Nära bostadsområden får sprängningar bara ske helgfria vardagar mellan klockan 7 och 22, säger Peter Dahl, samordnande projektledare för utbyggnaden till Barkarby.

-Vi följer kontinuerligt upp hur våra arbeten med sprängning och borrning så kallade stomljud påverkar omgivningen. 

Arbeten sker på flera platser samtidigt i tunnlarna, så sprängningar kan ske flera gånger samma dag. Om du anmäler dig till vår sms-tjänst får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger. På en framdriftskarta för utbyggnaden till Barkarby kan du också se var vi sprängt klart och var vi ska arbeta den närmaste tiden.

2020-11-27