Skip to main content

”Vi tar bygginformationen in i det digitala samhället”

Brev hem i lådan, informationslappar i porten och sprängvarning. Så har informationen om hur ett större bygge påverkar omgivningen sett ut under lång tid. Men inte nu när bygget av nya tunnelbanan är igång. 

Publicerad: 2019-05-22

Att nå rätt personer med rätt information i rätt tid är alltid en utmaning – och tunnelbanebygget kommer att påverka väldigt många stockholmare.

– Vi har velat hitta ett snabbt och effektivt sätt att nå ut med information till de som berörs av ombyggnaden. Att använda en digital kanal känns som en självklarhet idag när de allra flesta har en mobiltelefon, berättar nya tunnelbanans kommunikationschef Marianne Dunér. 

Nya tunnelbanan kommer att jobba med att skicka ut sms med kort information och en länk till fylligare information på hemsidan om det aktuella arbetet. Meddelandena går ut till mobiltelefoner i ett visst område och tanken är att de ska komma just i det skede när mottagaren blir som mest påverkad. För den som bara har en fast telefon kommer informationen i form av ett röstmeddelande 

– Vi vill bara skicka ut relevant information. Man kommer att få ett sms innan man börjar märka av våra arbeten och sedan när vi gör arbeten som är särskilt störande. Det finns självklart också möjlighet att avregistrera sig om man inte vill ha informationen, säger Marianne Dunér. 

Service till berörda
En hel del som bor eller jobbar nära där tunnelbanan byggs kommer aldrig att få något sms:

– Den här tjänsten här är tänkt som en service till dem som verkligen är berörda av bygget under någon period, inte som allmän information, säger Marianne Dunér. 

Den som har en företagstelefon eller telefon med kontantkort behöver registrera sig för att få bygginformationen. Utöver sms med bygginformation kan man själv registrera sig för att få ett sms inför varje sprängning, i ett eller flera områden. 

Tjänsten igång i Barkarby
I Barkarby där sprängningsarbetet är i gång har både spränginformations-sms och bygginformations-sms skickats ut.

– Vi hade tyvärr lite inkörningsproblem, men nu fungerar allt som det ska, säger Carina Kling, ansvarig för kommunikationen för Blå linje till Barkarby. 

Frågor och svar om båda sms-tjänsterna

 

2019-05-28