<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Viktiga slutbesiktningar i Barkarby

Arbetstunneln i Veddesta är nu klar och godkänd.
Två av arbetstunnlarna i Barkarby är nu slutbesiktigade och godkända. Det är ett viktigt steg mot en utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby och snart väntar byggstart av spårtunnlarna och stationerna.

Publicerad 2020-06-25

– Det känns väldigt roligt att vi har kommit så här långt, från att ha tagit fram förfrågningsunderlag för upphandlingen av byggentreprenörer till processen med att bygga en färdig tunnel, säger projektledaren Martin Brantberger, som arbetat med arbetstunneln i Veddesta.

Ytterligare en spårtunnel vid Robothöjden på Barkarby gamla flygfält är nu slutbesiktigad och en tredje, den på landningsbanan, står näst på tur.

Transporter under byggtiden

När alla tre arbetstunnlar är klara och godkända kan arbetet börja med att bygga spårtunnlarna och stationerna, där tunnelbanan sedan ska gå. De tre arbetstunnlarna kommer då användas för att transportera människor, bergmassor, byggmaterial och maskiner mellan markytan och tunnelns olika delar.

Vid en slutbesiktning kontrollerar en oberoende besiktningsman de arbeten som utförts i tunnlarna, för att säkerställa att dessa utförts enligt kraven i entreprenadkontraktet.

– Besiktningsmannen kontrollerar både på entreprenaden fysiskt, det vill säga att den är byggd enligt kontraktet, men även att allt har dokumenterats som det ska, säger Martin Brantberger.

Martin Brantberger

Martin Brantberger

Beredd på lösningar

Martin Brantberger säger att en av de största utmaningarna med byggprojekt under mark  är att hela tiden vara redo för att förutsättningarna kan förändras och att tekniska lösningar kan behöva anpassas.

– Man behöver vara beredd på att i samverkan med entreprenören hitta nya lösningar ganska snabbt och hela tiden vara på tårna. Det tycker jag att vi har lyckats med, avslutar Martin Brantberger.

2020-06-25