Skip to main content

Viktigt att besiktiga fastigheter inför byggstart

Inventering
Bor du nära de framtida tunnelbanetunnlarna? Då kommer du så småningom att få besök av en besiktningsperson.

Publicerad: 2018-03-20

Besiktningen görs strax innan bygget ska börja i ditt område, för att ta reda på nuläget och för att eventuell påverkan under byggtiden ska kunna följas upp.

Fastigheter som ligger närmare tunneln än 50 meter kommer att besiktigas. På de platser där husen är byggda på lera gäller 100 meter. Det följer svensk standard och är i linje med villkoren som mark- och miljödomstolen har gett i den första miljödomen för nya tunnelbanan.

– Vi mäter avståndet från tunnellinjen på kartan och besiktigar 50 eller 100 meter från den, inte från den faktiska tunneln nere i berget. Det gör att vi även kommer att titta på en hel del fastigheter som egentligen ligger på lite längre avstånd ifrån där vi borrar och spränger, säger Steve Persson, hållbarhetschef för tunnelbaneutbyggnaden.

Vibrationer i berget
När man borrar och spränger uppstår vibrationer i berget som sprider sig till husen ovanpå. Det kan både kännas och höras, men den mänskliga kroppen uppfattar även vibrationer som är ytterst små och som inte påverkar byggnader.

– Innan byggstart kommer vi att sätta värden för varje enskild fastighet som vi inte får överskrida. Och om det finns särskilt känsliga byggnader i ett område så är det de som blir styrande för vår produktion, säger Steve Persson. 

– Det är som tur är väldigt ovanligt med skador på fastigheter från den typ av arbeten som vi ska göra, men om vi ändå orsakar skador så kommer vi att ta hand om det, redan nu finns ett formulär för anmälan av skada uppe på vår webbplats, fortsätter han.

Onödigt och dyrt
Erfarenheter från andra stora infrastrukturprojekt där man besiktigat alla fastigheter inom 150 meter från tunneln, bland annat bygget av Citybanan, visar att det är ett onödigt stort område. Att besiktiga fler fastigheter än nödvändigt är både en stor extrakostnad och kan orsaka oro hos boende i fastigheter där man inte riskerar skador.

– Men självklart kommer byggnader av stort kulturhistoriskt värde och verksamheter med särskilt känslig utrustning att besiktigas även om de ligger strax utanför den gräns vi har valt, säger Steve Persson.
 

Har du frågor om besiktningar? Eller är du fastighetsägare?  Det finns mer information här på webben. Du kan även höra av dig med frågor till vår kundtjänst på 08-600 10 00.

2019-02-04