Skip to main content

Viktigt avtal på plats

Avtal med svenska kyrkan
Svenska kyrkan och landstinget är överens om hur samverkan och samarbete ska gå till när tunnelbaneutbyggnaden går nära kyrkor.

Måndag 28 november 2016 undertecknade Stockholms stifts biskop Eva Brunne och förvaltningschefen för tunnelbaneutbyggnaden Mårten Frumerie ett samverkansavtal inför byggtiden. 

- Vi ska kunna genomföra tunnelbaneutbyggnaden och kyrkorna och församlingarna ska både kunna bedriva sina verksamheter och känna sig trygga med att vi ser till att deras kyrkor och kyrkogårdar inte skadas när vi bygger, säger förvaltningschef Mårten Frumerie.

Biskop som älskar kollektivtrafik

Biskop Eva Brunne beskriver sig själv som en flitig och glad kollektivtrafikresenär och hon ser fram emot den nödvändiga utbyggnaden av tunnelbanan. 

- Jag är glad att vi går in det här avtalet tillsammans, vi kommer att följas åt under många år och bli riktigt bra kompisar, säger biskopen, som har mycket goda erfarenheter av samverkan mellan kyrkan och Citybanan. 

Bygger vidare på lyckat samarbete

Citybanan och Trafikverket tog gemensamt fram ett arbetssätt för att minimera risken för skador på kyrkobyggnader och föremål. Ambitionen är att ha ett liknande arbetssätt när tunnelbanan byggs ut, eftersom det fungerade så väl.

- Avtalet bygger på det som Citybanan hade med kyrkan, men vi gör detta i ett tidigare skede än vad de gjorde. Det är en lärdom vi fått från Citybanan, att det är viktigt att påbörja det här arbetet redan nu, säger Mårten Frumerie.  

Avtal med Svenska kyrkan

2019-01-29