Skip to main content

Åtgärder mot buller

Mark- och miljödomstolen beslutar i miljödomen vilka ljudnivåer vi måste följa när vi bygger. I miljödomen står också vilka tider vi får utföra störande arbeten och vad vi måste göra om vi överskrider ljudnivåerna.

Vi anpassar våra arbeten efter de förutsättningar som råder på platsen. Det kan exempelvis betyda att vi anpassar storleken på sprängningen, från en stor till flera små. Det kan också innebära att vi byter arbetsmetod eller skärmar av vissa maskiner. Om vi inte kan minska bullret kan vi i vissa fall erbjuda tillfällig vistelse. Läs mer om våra bullervillkor i respektive projekts miljödom.

Miljödom för Blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort.pdf
Miljödom för Gul linje till Arenastaden.pdf
Miljödom för Blå linje till Barkarby.pdf

Miljödom för Utbyggd depå i Högdalen är ännu inte fastställd. 

Frågor och svar om störningar
 

Bilden beskriver val av annan arbetssmetod, bullerdämpande åtgärder och som sista åtgärd, tillflällig vistelse.