Arbeten i sommar

Avisering  Sockenplan  2022-06-29

Bilden visar hål som är utsprängda för kommande spårtunnlar

Bild: här pågår arbete med spår- och servicetunnlar

Nu pågår sprängning av spår- och servicetunnlar mot Slakthusområdet. För närboende kan ljudet upplevas som kort men väldigt intensivt. Vi mäter kontinuerligt hur mycket det vibrerar och låter och justerar salvorna efter det. Trots det kan sprängningarna skapa oro när det vibrerar i marken. Prata gärna med ditt barn om våra arbeten.

Läs mer: Kroppen är 100 gånger känsligare än ett hus.

Sprängningar kan ske vardagar och lördagar 7-22.
Vill du veta när vi spränger? Anmäl dig till sprängvarning. Du får då ett sms 30 minuter innan vi spränger.

Vi arbetar även med gjutning för betongtunnlar, jordschakt och montering av stålbalkar. När stålbalkarna är monterade i juli/augusti, kommer vi spränga bort ett område mitt i arbetsplatsen samt såga ett bergsparti. Sprängningen kommer pågå under cirka en månad. Sågningen tar cirka en vecka. När den väl påbörjats måste arbetsmomentet göras klart. Det kan ta upp till 15 timmar och även pågå kvällstid.

Från och med vecka 30 arbetar vi dygnet runt med sådant som innehåller våra riktvärden enligt miljödomen. Inga bullrande arbeten sker efter kl. 22.00.

I kommande arbete som bland annat berör omläggningen av Palmfeltsvägen, pågår upphandling av en ny entreprenör.  När entreprenören är på plats och har en uppdaterad tidplan informerar vi om vad som ska ske.

I höst planeras ett informationsmöte. Mer information kommer om detta.

Information till boende nära tunnlarna delades ut v 27

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar