Arbeten i sommar

Avisering  Gullmarsplan  2022-06-29

Bilden visar det bergområdet på Gullmarsplan där de nya hissarna ska placeras.

Bild: Här är det område där de nya hissarna till blå linje ska placeras.

På station Gullmarsplan pågår arbeten med hisschaktet. Vi kommer bland annat borra och täta berg. Preliminärt v 29 inleds vajersågning. En spänd vajer kopplad till ett aggregat sågar berget vertikalt, nedåt. Arbetet behöver pågå non-stop när det väl startat. Det kan hålla på i upp till 20 timmar och även nattetid.  Vi har sökt och fått tillstånd av Tillsynsmyndigheten att utföra arbetet som kan upplevas som störande för närområdet. Sågningen pågår till mitten av augusti.

Sprängningar för spårtunnlar norr och söderut pågår hela sommaren.

I Koleraparken ska vi bygga ett ventilationstorn. Området inhägnas innan arbeten startar. I augusti börjar vi sponta, dvs borra ned stödkonstruktioner i jord.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar