Förtydligande angående sprängningar

Avisering  Sockenplan  2022-08-04

Vid Sockenplan pågår för närvarande två olika sorters sprängningsarbeten vid tunnelbanans arbetsområde nära Enskede gårds gymnasium: ovanjordssprängningar och tunnelsprängningar.

Ovanjordssprängningar

Måndag–fredag klockan 07–19

Utanför tunnelmynningen, på tunnelbanans arbetsområde, gör vi sprängningar ovan jord för att ta bort berg. För pågående sprängningar ovan jord har vi tillstånd att spränga måndag–fredag klockan 07–19. Tiderna styrs av tillstånd för att påverka trafiken i området. För att informera bilister som kan påverkas av tillfälliga trafikstopp på grund av ovanjordssprängningarna finns skyltar uppsatta i området.

Vid sprängningar ovan jord hörs varningssignaler i samband med sprängning.

Tunnelsprängningar

Alla dagar i veckan klockan 07–22

Inne i bergtunnlarna pågår tunnelsprängningar i norrgående riktning mot Slakthusområdet. Nu när arbetet har kommit en bit in i berget, cirka 20 meter, har vi tillstånd för tunnelsprängningar alla dagar i veckan klockan 07–22. Sprängningar planeras ej till söndagar, men kan förekomma i undantagsfall.

När tunnelarbetet har kommit in en bit i berget påverkas inte längre trafiken. Då styrs sprängtiderna enbart av riktvärden för bulleralstrande arbete enligt vår miljödom.

Vid tunnelsprängningar används inte varningssignaler i samband med sprängning när arbetet kommit en bit in i berget. Om du vill veta när vi spränger kan du anmäla dig till vår sms-tjänst. Då får du ett sms 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig till spräng-sms på nyatunnelbanan.se/sms.

Arbetstider för utbyggnaden av tunnelbanan

Inom kort kommer vi att börja arbeta dygnet runt, alla dagar i veckan. Vilka tider vi får arbeta och hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen. Vi har fått riktvärden för hur mycket arbetet får låta under olika tider på dygnet och så länge arbetet inte överskrider dessa riktvärden så pågår arbetet med tunnelbanan.

Vid till exempel ovanjordssprängningar där trafiken påverkas kan ytterligare begränsningar av arbetstiderna förekomma.

Tunnelsprängningarna mot Slakthusområdet planeras pågå till år 2025. De pågående ovanjordssprängningarna kommer att avslutas under hösten 2022. Fler ovanjordssprängningar kommer att bli aktuella i ett senare skede.

Sena kvällssprängningar

Arbetet med att borra och spränga ut tunnlar består av en cykel med flera efter varandra följande arbetsmoment som upprepas allt eftersom bergtunnlarna sprängs fram genom berget. För att arbetet ska följa tidplanen behöver vi arbeta dygnet runt och arbetet styrs av hur mycket olika arbetsmoment låter. För att inte överskrida riktvärdena i miljödomen har vi till exempel oftast bara möjlighet att borra inför sprängning på dagtid. Borrningen följs av sprängning och efter sprängningen följer tystare arbeten som är mest tidseffektivt att göra nattetid.

Här kan du läsa mer om cykeln som flyttar tunneln längre in i berget.

Mer information

Information om arbetet uppdateras löpande på nyatunnelbanan.se/soderort. Där kan du bland annat se en karta över hur långt tunnelarbetet har kommit.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar