Intensiva förberedelser inför nästa fas i Järla

Avisering  Järla  2022-04-27

Bild som visar de olika faserna av tunnelbanans utbyggnad.För ganska exakt två år sedan sprängdes första salvan i Järla. Sedan dess har vi byggt en arbetstunnel ner till plattformsläget cirka 25 meter under marken. Totalt 800 meter har sprängts ut. Nu pågår arbete med bland annat el, ventilation, vatten och avlopp.

Snart bygger vi spårtunnlar och stationsutrymme

Samtidigt pågår intensiva förberedelser för nästa fas då vi ska spränga ut spårtunnlar och stationsutrymmet för station Järla. Vi kommer även att börja arbeta med själva stationen ovan jord. I slutet av april blev det klart att arbetet kommer att utföras av CRTG Engineering. Det är samma entreprenör som har byggt alla tre arbetstunnlar i Nacka.

Hela 70 procent av sprängningsarbetet återstår

Hittills har vi tagit ut cirka 30 procent av det berg som ska sprängas bort innan bergarbetet för station Järla är klart. De kommande åren ska vi spränga ut återstående 70 procent då vi bygger spårtunnlar i två riktningar, mot station Sickla i väster och station Nacka i öster. Detta innebär borrningar och sprängningar till och med år 2024.

Här kan du se en karta över hur långt sprängningsarbetet har kommit.

Sprängningarna återupptas

Detaljplaneringen av de kommande årens arbete pågår för fullt. Bland det första som händer är att borrningarna och sprängningarna återupptas, troligtvis redan i slutet av maj eller i början av juni. Vi kommer att återkomma med mer information löpande, både på vår webb och i utskick till de som bor i närheten av station Järla och ovanpå de kommande spårtunnlarna.

Här kan du läsa mer om de olika faserna i utbyggnaden av tunnelbanan.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar