Kategorier
Slakthusområdet Söderort

Markarbeten Rökerigatan feb – maj

Mellan februari och maj utförs ledningsomläggningar på Rökerigatan. Vi kommer bland annat att såga i asfalt och utföra olika grävarbeten. Dessa arbeten kan uppfattas som störande. Grävmaskiner och lastbilar trafikerar området. Rökerigatan är stängd för biltrafik mellan Stora Skorstensgatan och Styckmästargatan. Gående kan passera. Arbetet utförs dagtid.