Arbeten i Luma/Heliosgången

Avisering  Hammarby Sjöstad  2022-03-15

Just nu pågår arbetet med omläggning av ledningar i Luma och Heliosgången. Arbetet är en del av bygget av tunnelbanans nya station Hammarby kanal.

Trafiken kommer att ledas om i etapper i samband med arbetet. Du som transporterar dig till fots eller med cykel kommer att kunna passera förbi arbetsområdena. Följ anvisningar för tillfälliga gång- och cykelvägar. Kollektivtrafiken påverkas inte av arbetet i Luma.

Arbetet innefattar bland annat schaktning som kan medföra buller. Arbetet utförs helgfria vardagar kl. 07-19. Arbetet utförs av Frijo på uppdrag av Region Stockholm.

 

Arbetet i Luma
Arbetet sker i etapper med start kring Lumaparksvägen/Lumagatan för att sedan förflytta sig vidare in till Lumaparken. Arbetet beräknas pågå till och med juli.

Förberedande arbeten i Luma

Etapp två Luma ledningsomläggningarEtapp två etableras natten till måndag 30 maj. Följ tillfälliga gång- och cykelvägar.

Arbetet i Helios
Arbetet i Helios beräknas pågå till september. Arbetsområdet tas i anspråk i etapper, med slutgiltigt arbetsområde enligt nedan skiss. Det är 3,5-4 meter mellan arbetsområdet och Kulturama, vilket lämnar fri passage för gående, cyklister och utryckningsfordon.

Ledningsomläggningar i Helios

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00