Markprover v.28 i Järla

Avisering  Järla, Nacka  2022-06-30

Under vecka 28 (12–15 juli) gör vi markprovtagning i Järla inför kommande arbeten. Provtagningen görs på området för den framtida stationen, på Birkavägen, på Kyrkstigen och på Värmdövägen. Arbetet görs på tisdag–fredag klockan 07–19. Markprovtagningen görs med borrbandvagn och skruvborrning. Arbetet kan orsaka höga bullernivåer inomhus i de bostäder som ligger närmast arbetet. Eftersom proverna tas inom ett stort område kommer bullret inte att vara lika högt överallt hela tiden.

Vilka tider vi får arbeta och hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen. I detta fall riskerar vi att överskrida våra riktvärden och för att få utökat tillstånd för markprovtagningen samråder vi med kommunens miljöenhet.

Tillfällig vistelse

När vi överskrider riktvärden för buller kan vi i vissa fall erbjuda tillfällig vistelse. Det kan till exempel vara hotell, lägenhetshotell eller kontorshotell. För att tillfällig vistelse ska vara aktuell krävs en längre ihållande störning. Det specificeras i miljödomen som överskridanden av riktvärden för luftburet buller under fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod.

Om det finns särskilda skäl erbjuder vi tillfällig vistelse även om riktvärdena endast kommer att överskridas under en kortare period. Bedömer du att du har särskilda skäl eller är väldigt orolig för störningen så ber vi dig att kontakta oss.

Du kontaktar oss genom att fylla i formuläret ”anmäl störning” på vår webb: nyatunnelbanan.se/tillfallig-vistelse. Du kan också ringa vår kundtjänst på tel. 08-600 10 00 för att få hjälp med formuläret. Vi återkommer vanligtvis nästkommande vardag.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar