Nattarbete väg 222 under vecka 21–22

Avisering  Centrala Nacka  2022-05-23

Karta som visar var vi jobbar natt på väg 222 i maj-juni 2022

Från måndag 23 maj arbetar vi natt på väg 222 i höjd med Nacka Forum. Särskilda bestämmelser för vägen gör att vi inte kan göra arbetet på dagtid. Vi har därför fått utökat tillstånd för bulleralstrande arbete på vardagar klockan 22–07 under vecka 21–22.

När nattarbetet avslutas i slutet av vecka 22 kommer väg 222 att vara omlagd förbi tunnelbanans arbetsområde vid Vikdalsbron.

Här kan du läsa mer om trafikomläggningen.

Påverkan från arbetet

Vägens mittremsa ska asfalteras genom grävning och olika markarbeten. Väg 222 kommer att vara öppen för trafik när arbetet utförs men framkomligheten kommer att vara begränsad.

Några arbetsmoment kommer att låta mer och kan komma att störa boende i området. Vi har kontaktat de hushåll som berörs av störningen med brev. Om du störs av arbetet men inte har fått vårt brev så ber vi dig att kontakta oss.

Kontakta oss genom att fylla i formuläret ”anmäl störning” här på vår webb.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar