Kategorier
Slakthusområdet

Arbete inleds för den norra stationsuppgången

Vi har börjat inhägna området mellan Rökerigatan/Palmfeltsvägen/Arenavägen med plank. På platsen ska markarbeten påbörjas inom kort för den nya stationsuppgången.

Arbetet innebär även att gång- och cykelbanan längs med Arenavägen samt västra körfältet påverkas. Hänvisningsskyltar visar alternativa vägar.