Pågående arbeten i Mårtensdal

Avisering  Mårtensdal  2022-05-04

40 meter under jord pågår arbete för Blå linje i riktning mot Södermalm. Vi arbetar med att spränga ut spår- och servicetunnlar och är ungefär i höjd med Fredriksdalsgatan/Hammarby allé.

Under ett par månader kommer vi arbeta i ungefär samma område men med olika moment åt olika håll, se den röda cirkeln. Vi fortsätter att spränga ut servicetunneln (längst till höger) norrut samtidigt som vi arbetar med tvärtunneln och de dubbla spårtunnlarna norr- och söderut. Det här innebär att vi kan komma att höras i området året ut.

Bilden visa en karta med en röd ring vid Fredriksdalsgatan och Hammarby Allé. Här pågår sprängsninsarbeten året ut.

Vi borrar och spränger under en stor del av dygnet. Dagtid får vi höras litet mer och under natten arbetar vi med mindre störande arbeten. Ibland hörs vi på flera hundra meters håll. Det är helt normalt. Vi mäter kontinuerligt hur mycket våra arbeten låter.

Via en framdriftskarta kan du följa våra arbeten.

Så här går det till att spränga tunnlar.

 

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar