Så arbetar vi med station Nacka sommaren 2022

Avisering  Centrala Nacka, Nacka, Skvaltan  2022-06-27

Tunnelarbete

Under sommaren fortsätter arbetet med spårtunnlar i två riktningar, mot station Järla i väster och österut där vi bygger uppställningsspår för vändande tåg. Tunnelarbetet består till stor del av bergborrning och sprängningar. Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten görs huvudsakligen på vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Där tunnlarna ligger långt ifrån bostäder kan stomljudsalstrande arbete göras dygnet runt.

Sprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

På vår webb finns en karta där man kan se var vi har sprängt. Kartan uppdateras 1 gång per månad. Se nyatunnelbanan.se/nacka.

Arbetet ovan jord

Ovanjordsarbeten under sommaren 2022 görs på vardagar klockan 07–19.

Jarlaberg: I Jarlaberg pågår bergborrning vid den framtida biljetthallen. Arbetet kommer att pågå hela sommaren och går ut på att täta berget inför kommande sprängningar.

Söder om Skönviksvägen pågår fyllning och asfaltering så att trafiken ska kunna flyttas utanför tunnelbanans arbetsområde. Var uppmärksam på hänvisningsskyltning i området.

Vikdalsbron/Skvaltans väg: Vi har börjat sätta borrad stålspont runt den framtida biljetthallen och kommande rulltrappsschakt. Under sommaren arbetar vi även med jordförstärkning. Arbetet innebär att vi gjuter cementpelare från berggrunden upp till markytan.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar