Trädfällning Sickla, Värmdövägen v.8

Avisering  Sickla  2022-02-22

I slutet av vecka 8 fäller vi träd längs med Värmdövägen i Sickla. Vi kommer även att ta ner en tall och beskära en ek på Alphyddestigen. Arbetet beräknas pågå onsdag-fredag under dagtid. Trädfällningen är en förberedelse för arbetet med tunnelbanans station Sickla.Karta som visar var vi tar ner träd i Sickla

Liten trafikpåverkan

Arbetet vid Värmdövägen får liten påverkan på trafiken då träden tas ner från den före detta infartsparkeringen. Biltrafiken påverkas inte alls men flaggvakter kommer att behöva stoppa gång- och cykeltrafiken under kortare stunder. Stoppen kommer att ske utanför rusningstrafik, det vill säga mellan kl.9-15.

Vi tar hand om träden

Träden tas om hand utifrån överenskommelse med kommunen. Två almar ska läggas på faunadepå i Duvnäs utskog, och resterande träd blir till virke eller andra produkter. En närliggande förskola ska få delar av en tall till sin verksamhet.

Framtiden i Sickla

Området vid tunnelbanans station Sickla utvecklas av Nacka kommun och Värmdövägen ska byggas om till stadsgata. Läs mer om utvecklingen av Värmdövägen på Nacka kommuns webb.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar