Tunnelsprängningar når Planterarvägen

Avisering  Sockenplan  2022-08-22
Bilden visar adresser på Planterarvägen som kommer beröras av tunnelsprängningar
Adresser som berörs av tunnelsprängningar

Vecka 35 beräknas tunnelsprängningarna nå bostäder vid Planterarvägen.

Vi spränger alla dagar i veckan klockan 7–22. Arbetet sker enligt en cykel, borra, spräng och borttransport av berget. Tunnlarna växer med 5–9 meter/vecka. Arbetet kommer pågå i området under hösten och vintern. Vi har inte möjlighet att ha fasta sprängtider.

En sprängning varar några sekunder men kan upplevas som obehaglig då marken skakar och det kan kännas rejält i bostaden. Kontrollera att dina saker är ordentligt monterade och inte kan falla ned. Ställ lösa föremål på ett gummiunderlag så de inte kan vandra.

Prata med ditt barn vad det är som sker och titta gärna på filmen Bygga tunnel på You Tube.

Tillfällig vistelse
Erbjudande om tillfällig vistelse har skickats ut till fastigheter, som baserat på prognoser, riskerar eventuella buller överskridanden. Om du har fått erbjudande och börjar uppleva ihållande störningar som gör att du vill ta del av erbjudandet, kan du kontakta oss genom ett formulär på webben.

Parallellt med tunnelsprängningarna spränger vi ovan jord (inom arbetsområdet) till och med oktober.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar